استخر

استخر شناي پزشکان مشتاق داراي ابعاد 12*25 با سيستم تصفيه آب عالي و استفاده از کلر ژاپني 98% يکي از بي نظيرترين استخر هاي اصفهان از لحاظ کيفيت آب مي باشد که کف استخر هميشه بوسيله ربات هوشمند جاروب مي شود و از آنجا که زير نظر مجتمع پزشکان مي باشد از لحاظ بهداشتي فوق العاده تميز و تحت کنترل اداره بهداشت مي باشد .