رستوران

سالن رستوران و کافی شاپ مجتمع مسکونی پزشکان مشتاق واقع در طبقه همکف بلوک چهار سفارشات صبحانه، ناهار، عصرانه و شام ساکنین را پذیرا می باشد 

همچنین ساکنین می توانند از سالن این بخش با گنجایش 80 نفر جهت برگزاری مراسم و جشن های خود استفاده نمایند