کارواش

کارواش مجتمع مسکونی پزشکان مشتاق مستقر در پارکینگ اول زیر بلوک سه هر روز از ساعت 9 الی 21 با مدیریت آقای ربیعی آماده ارائه خدمات می باشد

خدمات کارواش پزشکان به شرح زیر می باشد:

تحویل کلید اتومبیل درب واحد و تحویل دادن کلید درب واحد پس از اتمام کار 

ارائه خدمات کارواش و حشکشویی داخل اتومبیل با مواد نانو درجه یک 

موتورشویی با مواد مخصوص

پالیش کاری و خش گیری 

تنظیم باد لاستیک ها