سالن مطالعه و کلاس هاي آموزشي

سالن مطالعه مجتمع مسکونی پزشکان مشتاق مستقر در زیر بلوک ۲ ضلع جنوبی با فضای آرام و زیبا و کف موکت ومیز و صندلی مناسب مطالعه....